Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet vastuulliseen toimintaan

1. Kunnioita kaikkia osapuolia.
Toimi oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti, tasa-arvoisesti ja reilusti suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja
sopimuskumppaneihin, kilpailijoihin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin

2. Kierrä vilppi kaukaa.
Älä ota tai tee toimeksiantoa, joka rikkoo lakia tai on ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa.

3. Toimi ammattimaisesti.
Noudata hyvää urakointitapaa. Tee työt ammattitaitoisesti noudattaen lainsäädäntöä ja tekemiäsi sopimuksia sekä turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksia. Kunnioita kuluttajariitalautakunnan ja oikeuden päätöksiä. Edellytä tätä myös sopimuskumppaneiltasi.

4. Vastusta harmaata taloutta.
Edistä tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Noudata työ-, veroja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia. Edellytä että kaikki sopimuskumppanisi ja toimijat urakkaketjussa toimivat samoin.

5. Älä osallistu korruptioon.
Lahjusten antaminen ja ottaminen on kiellettyä. Älä tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen kuuluvina tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Suhteessa viranomaisiin tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja ottaa huomioon
esimerkiksi valtiovarainministeriön ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista sekä ohjeet viraston
ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista.

Älä tarjoa tilaajan työntekijöille lahjoja tai vieraanvaraisuutta tilanteessa, jossa se saattaa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan kyseisen työntekijän päätökseen Porvoon Maske Oy:tä kohtaan.

6. Kunnioita ihmisoikeuksia.
Kunnioita ja noudata kansainvälisesti ja kansallisesti vahvistettuja ihmisoikeuksia asioidessasi kaikkien
sidosryhmiemme kanssa samoin kuin oman henkilökunnan parissa.

7. Työterveys, työturvallisuus ja yritysturvallisuus
Hyödynnä Porvoon Masken henkilökunnalleen tarjoamat työterveyspalvelut ja erittäin kattava vakuutusturva.

Noudata Porvoon Maske Oy:n turvallisuussääntöjä. Osallistu aina kerran viikossa pidettävään yhteiseen
Turvallisuuskeskusteluun. Tee turvallisuushavaintoja, myös positiivisia, koska varsinkin niiden saaminen kannustaa meitä parantamaan toimintaamme. Noudata tilaajiemme turvallisuussääntöjä, -vaatimuksia ja -ohjeita.

Yritysturvallisuuden suhteen noudata yrityksen Yritysturvallisuusohjetta sekä muista yrityksen ja tilaajan säännöt koskien valokuvaamista ja salassapitoa.

Pyri kaikessa toiminnassasi estämään ympäristön vahingoittumisen, jätteiden ja päästöjen syntymisen tai vähintään minimoimaan siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset, jos niiden estäminen on mahdotonta

8. Suojele ympäristöä
Noudata vallitsevaa ympäristölainsäädäntöä ja tilaajan ympäristösääntöjä, -vaatimuksia ja -ohjeita.

9. Puutu väärinkäytöksiin.
Jos epäilet jonkin toimijan rikkovan eettisiä periaatteita tai lakia, huomauta siitä asianosaisille ja tee ilmoitus esimiehellesi ja tarvittaessa myös viranomaisille.

Referenssit

Tärkein referenssimme on pitkä ja vankka yhteistyö Kilpilahden teollisuusalueella toimivien yritysten kanssa.
Referenssit

Laatusertifikaatit

Laatu on asia josta emme tingi. Toimintaamme ohjataan laadunhallintajärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
Sertifikaattit

Vastuullisuus

Haluamme on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa, siksi myös vastuullisuus on meille tärkeää.
Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä meille yhteydenottopyyntö, palaamme sinulle mahdollisimman pian. Suorat yhteystiedot löydät täältä.

*Lähettämällä lomakkeen annat Maskelle luvan henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn. Emme anna yhteystietojasi kolmansille osapuolille ja tietosi ovat turvassa. Voit tutustua, miten käsittelemme ja käytämme tietoja tietosuojalomakkeestamme.